Галузь та проблематика

Журнал медицина болю має такий діапазон інтересів:

  • Фундаметальні аспекти болю
  • Прикладні аспекти болю
  • Клінічні аспекти болю
  • Клінічніко-анатомічний підхід до болю
  • Інтердисциплінарний підхід до болю
  • Лікування та реабілітація пацієнтів, що страждають від болю
  • Окремі клінічні випадки та їх клінічний розбір

Політика відкритого доступу

Журнал Медицина болю практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архівування

Цей журнал використовує систему PKP PN для електронного архівування копій журналу.

Періодичність видання

 Журнал виходить щоквартально. На даний момент опубліковано 82 статті.

Протидія плагіату

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування. З метою протидії плагіату редакція здійснює такі кроки:

  • За рішенням відповідального редактора стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
  • Рецензент під час рецензування статті робить висновок про відсутність або наявність плагіату в статті. 

Якщо в процесі обробки статті виявляється, що в статті наявний плагіат, стаття повертається автору.