(1)
Kovalchuk, P. V.; Katilov, O. V.; Panenko, S. O. Modern Approaches to Diagnostics and Treatment of Migraine in Children. PMJUA 2019, 3, 41-53.