(1)
Halushko, O. A.; Mamchich, V. I.; Savchuk, T. V.; Donets, V. V.; Chayka, M. O. Dexmedetomidine in Anaesthesia for Laparoscopic Surgery for Acute Cholecystitis. PMJUA 2021, 6, 37-42.