(1)
Korenyuk, D. E.; Tkachuk, A. G.; Terzi, Y. M.; Lagunov, V. Y.; Antonenko, A. G.; Kolokolnikova, E. V. Multimodal Perioperative Analgesia With Minimally Invasive Interventions on the Mammary Gland. PMJUA 2018, 3, 43-46.