Kovalchuk, P. V., Katilov, O. V., & Panenko, S. O. (2019). Modern approaches to diagnostics and treatment of migraine in children. Pain Medicine, 3(4), 41-53. https://doi.org/10.31636/pmjua.v3i4.2