Anikeіeva T., & Moisieienko, A. (2022). Сhest pain: a modern review of pain medicine. Pain Medicine, 7(1), 4–20. https://doi.org/10.31636/pmjua.v7i1.1