Kalashnykov, Oleksii, Yurii Stavynskyi, Kostiantyn Vdovichenko, and Andrii Kalashnykov. 2019. “Efficiency of Multimodal anаlgesia in Orthopedics and Traumatology”. Pain Medicine 4 (3):57-62. https://doi.org/10.31636/pmjua.v4i3.3.