Kalashnykov, O., Stavynskyi, Y., Vdovichenko, K. and Kalashnykov, A. (2019) “Efficiency of multimodal anаlgesia in orthopedics and traumatology”, Pain medicine, 4(3), pp. 57-62. doi: 10.31636/pmjua.v4i3.3.