[1]
P. V. Kovalchuk, O. V. Katilov, and S. O. Panenko, “Modern approaches to diagnostics and treatment of migraine in children”, PMJUA, vol. 3, no. 4, pp. 41-53, Feb. 2019.