Ilyashenko, V. I. “Pudendal Neuralgia: Diagnostics and Treatment”. Pain Medicine, Vol. 3, no. 4, Feb. 2019, pp. 54-57, doi:10.31636/pmjua.v3i4.3.