Ранні результати лікування хворих зі спондилоартрозом з використанням пункційних методів

  • М В Квасніцький ДНУ НПЦПКМ ДУС, Київ, Україна

Abstract

Актуальність. Висока частота спондилоартрозу та незадовільні результати лікування спонукають до пошуків ефективніших методів лікування цього страждання.

Мета. Визначити ефективність впливу радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з проведенням епідуральної ін’єкції на ліквідацію больового синдрому у хворих із спондилоартрозом.

Матеріали та методи. Досліджувались дві групи пацієнтів з нижньопоперековим больовим синдромом, де провідним клінічним проявом був артроз дуговідросткових суглобів. Основна група склала 108 пацієнтів, яким проводилась радіочастотна денервація фасеткових суглобів у поєднанні з епідуральним введенням стероїдних препаратів. Контрольна група – 136 пацієнтів, яким проводилась виключно радіочастотна денервація фасеткових суглобів. Для оцінки больового синдрому використовувалась візуальна аналогова шкала (ВАШ) болю та опитувальник індексу непрацездатності Освестрі. Оцінка проводилась два рази – в доопераційному періоді та через три місяці після лікування.

Результати дослідження та їх обговорення. До мініінвазивного втручання усереднений показник больового синдрому за ВАШ склав 8,3 бала в основній групі та 8,1 бала в контрольній групі. Згідно з результатами лікування в ранньому післяопераційному періоді, усереднений показник больового синдрому склав в основній групі – 2,0 бали, а в контрольній групі – 3,9 бала. До оперативного втручання усереднений показник функціонального стану пацієнтів за шкалою Освестрі склав 42 бали в основній групі та 44 бали – в контрольній. Згідно з результатами лікування в ранньому післяопераційному періоді усереднений показник функціонального стану пацієнтів склав в основній групі 16 балів та в контрольній – 28 балів. Отримані результати дослідження в короткотерміновій перспективі після проведеного лікування свідчать про достовірний результат лікування в обох групах. Встановлена достовірна різниця у ранніх результатах лікування між основною та контрольною групами, як за візуальною аналоговою шкалою болю, так і за шкалою непрацездатності Освестрі на користь методу лікування, де радіочастотна денервація фасеткових суглобів проводилась у поєднанні з епідуральним уведенням стероїдних препаратів.

Висновки. Доведено як ефективність радіочастотної денервації фасеткових суглобів, так і ефективність радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з епідуральним введенням стероїдних препаратів у хворих з нижньопоперековим больовим синдромом, де домінують явища спондилоартрозу. Разом з тим отримано достовірну різницю в ранніх результатах лікування між основною та контрольною групами на користь радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з епідуральним введенням стероїдних препаратів.

Перспективи дослідження. Подальші дослідження дадуть можливість оцінити ефективність лікування спондилоартрозу пункційними методами в довготривалій перспективі.

Конфлікт інтересів. Відсутній.

Downloads

Download data is not yet available.
Ранні результати лікування хворих зі спондилоартрозом з використанням пункційних методів
Published
2019-05-16
How to Cite
1.
Квасніцький МВ. Ранні результати лікування хворих зі спондилоартрозом з використанням пункційних методів. PMJUA [Internet]. 2019May16 [cited 2019Nov.12];4(1/1):12-3. Available from: https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/view/177
Section
Conference abstract