Досвід використання стереотаксичних методик при вогнищевих ураженнях головного мозку

Authors

  • Я П Зінкевич Центр нейрохірургії, КЛ “Феофанія”, Київ, Україна
  • О М Возняк Центр нейрохірургії, КЛ “Феофанія”, Київ, Україна
  • О В Майданник Центр нейрохірургії, КЛ “Феофанія”, Київ, Україна
  • Р Ю Ілюк Центр нейрохірургії, КЛ “Феофанія”, Київ, Україна
  • А Л Литвиненко Центр нейрохірургії, КЛ “Феофанія”, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31636/pmjua.t2.17

Abstract

Вступ. Сучасний стереотаксис – це науково обґрунтована медична технологія, яка забезпечує контрольований доступ до глибоко розташованих структур головного мозку для диференціальної діагностики, лікування та вивчення нервової системи.

Мета. Визначення ефективності стереотаксичних оперативних втручань при вогнищевих інтракраніальних ураженнях із застосуванням безрамної нейронавігаційної системи BrainLab та рамкової стереотаксичної системи Leksell.

Матеріали і методи. З грудня 2013 по жовтень 2018 стереотаксичні оперативні втручання проведені 86 пацієнтам з вогнищевими ураженнями головного мозку. В структурі роботи Центру нейрохірургії в 10 % нами використовуються стереотаксичні оперативні методики щорічно. Операції виконувались з використанням навігаційної системи BrainLab, із застосуванням «стерильної руки» VarioGuide з її жор-сткою фіксацією та стереотаксичної системи Leksell.

Результати. У 59 (68,60 %) спостереженнях СТБ проведено хворим з вогнищевим ураженням головного мозку глибинної локалізації, в критичних зонах мозку. У 6 (6,97 %) спостереженнях проведено стереотаксичну аспірацію краніофарингеальної кісти та у трьох (3,48 %) виконано стереотаксичну імплантацію резервуара Оммая при кістозно-рецидивуючому процесі з метою подальших черезшкірних фракційних аспірацій. У 8 (9,3 %) випадках проведено стереотаксичну аспірацію гематом, у 3 випадках з них – із проведенням локального фібринолізу. У 10 (11,62 %) випадках проведено імплантацію стовбурових клітин пацієнтам з наслідками тяжкої черепно-мозкової травми (в структурі клінічного випробування). Передхірургічне планування оптимальної зони біопсії та траєкторії проводили шляхом зіставлення даних МРТ з в/в контрастуванням та даними МР-спектроскопії. Ускладнень та летальних випадків не було. Гістологічний діагноз отримано в усіх спостереженнях, після стереотаксичних аспірацій (кіст та гематом) отримано покращення загального стану хворих з регресом неврологічних проявів.

Висновки. Frameless та Framebased біопсія, стереотаксична аспірація, імплантація резервуара Оммая і стовбурових клітин з використанням навігаційної системи BrainLab та стереотаксичної системи Leksell є безпечною, високоінформативною, мініінвазивною стереотаксичною оперативною технікою. 100 % діагностична інформативність, відсутність ускладнень та летальності підкреслює важливе значення цієї методики. Достатня ефективність при лікуванні кістозних уражень, абсцесів, інсульту, гематом підтверджує величезне значення мініінвазивних стереотаксичних методик для встановлення діагнозу та лікування у пацієнтів з вогнищевими ураженнями головного мозку.

Downloads

Download data is not yet available.
Досвід використання стереотаксичних методик при вогнищевих ураженнях головного мозку

Published

2019-05-16

How to Cite

1.
Зінкевич ЯП, Возняк ОМ, Майданник ОВ, Ілюк РЮ, Литвиненко АЛ. Досвід використання стереотаксичних методик при вогнищевих ураженнях головного мозку. PMJUA [Internet]. 2019 May 16 [cited 2022 Jun. 27];4(1/1):22. Available from: https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/article/view/184

Issue

Section

Conference abstract